Begraven of cremeren

Begraven 

De keuze voor een begrafenis wordt vaak gemaakt vanwege religieuze redenen of omdat de nabestaanden graag een tastbare herdenkingsplek willen hebben. Begraven is duurder dan cremeren. Dit omdat er na de begrafenis grafrechten betaald moeten worden die gelden voor de periode van 10 of 20 jaar. Voor de meeste begraafplaatsen geldt ook dat je onderhoudskosten moet betalen.


Begraafplaatsen

Je hebt begraafplaatsen die eigendom zijn van een kerk en je hebt algemene begraafplaatsen, deze zijn meestal eigendom van de gemeente. 


Vervolgens zijn er 2 soorten graven

- Bij een particulier graf ben je als familie rechthebbende van het graf. Je bepaalt wat er met het graf gebeurt, wie er in komt te liggen, of je de grafrechten wilt verlengen, of wanneer het geruimd wordt.

- Bij een algemeen graf is begraafplaats eigenaar/rechthebbende. De begraafplaatsbeheerder bepaalt wat er met het graf gebeurt. Als familie heb je hier geen invloed op. Een algemeen graf is goedkoper dan een particulier graf


Natuurbegraafplaats

Natuurbegraven is een bijzondere vorm van begraven. Hier wordt de overledenen begraven op plekken in de natuur. Al het materiaal dat de grond in gaat moet duurzaam en biologisch afbreekbaar zijn. Dit geldt ook voor de kleding die de overledene draagt. Zaken zoals een bril of pacemaker moeten verwijderd worden.  De grond moet zo min mogelijk belast worden en daarom mag er ook geen grafmonument geplaats worden. Voor een plek op een natuurbegraafplaats koop je eeuwigdurend grafrecht en betaal je dan ook maar één keer grafrechten.


Cremeren

Veel mensen geven de voorkeur aan een crematie in verband met de kosten. Cremeren is in de regel goedkoper. Vaak is het ook een overweging dat mensen hun kinderen niet willen belasten met de verzorging van een graf. Het is echter wel belangrijk dit bespreken omdat sommige nabestaande juist wel behoefte hebben aan een plek waar ze kunnen herdenken en om te verzorgen.