Welke keuzes maak je bij het regelen van een uitvaart?


Als er een dierbare van je overleden is moet er een hoop geregeld worden. Het is niet nodig om op de eerste dag van het overlijden alle keuzes en beslissingen te nemen. Om niet teveel op je af te laten komen zullen we alle keuzes stap voor stap samen doornemen. Ik zal de zaken zoveel mogelijk over de dagen na het overlijden en voor de dag van de uitvaart verdelen. Op deze manier blijft er ook ruimte voor je verdriet en voor jezelf. Snel handelen is niet nodig, neem vooral je tijd.


Begraven of cremeren

Begraven

De keuze voor een begrafenis wordt vaak gemaakt vanwege religieuze redenen of omdat de nabestaanden graag een tastbare herdenkingsplek willen hebben. Begraven is duurder dan cremeren. Dit omdat er na de begrafenis grafrechten betaald moeten worden die gelden voor de periode van 10 of 20 jaar. Voor de meeste begraafplaatsen geldt ook dat je onderhoudskosten moet betalen.


Cremeren

Veel mensen geven de voorkeur aan een crematie in verband met de kosten. Cremeren is in de regel goedkoper. Vaak is het ook een overweging dat mensen hun kinderen niet willen belasten met de verzorging van een graf. Het is echter wel belangrijk dit te bespreken omdat sommige nabestaande juist wel behoefte hebben aan een plek waar ze kunnen herdenken en om te verzorgen. 

Lees meer...Welke mogelijkheden heb je voor een uitvaartlocatie?

Voor of na een begrafenis of crematie is vaak een afscheidsbijeenkomst of samenzijn. De meest traditionele locaties zijn de kerk en het rouwcentrum of crematorium. Deze locaties zijn vaak groot en daardoor uitermate geschikt voor een afscheidsbijenkomst. 


Een afscheidsdienst kun je eigenlijk overal houden. Tegenwoordig is men wat flexibeler over het indelen van de afscheidsdienst. 

Zo kiest men er vaker voor om een uitvaart te organiseren in een grote ruimte waarbij alle familie, vrienden en bekenden van de overledene uitgenodigd zijn en waarbij er voor iedereen gelegenheid is om een laatste groet brengen. Vervolgens gaat dan enkel de naaste familie naar het crematorium of de begraafplaats. Op deze manier kan een uitvaart op elke denkbare plek gehouden worden. Denk hierbij aan lokale sportzalen, voetbalkantines, het dorpshuis, lokale cafés en restaurants, het bedrijf waar de overledene werkte of zelfs in eigen tuin. 


Het belangrijkste is dat je een locatie kiest welke bij de overledene past en waar voldoende ruimte is om alle aanwezigen de mogelijkheid te bieden afscheid te kunnen nemen. Verzorgen en opbaren


Wanneer iemand overlijdt moet de overledene verzorgd worden, zodat er opgebaard kan worden. Dit is altijd het eerste waar mijn aandacht naar uitgaat. Natuurlijk mag je dit als nabestaande/familie geheel zelf doen of uit laten voeren door de verzorgende of verpleegkundige die al langere tijd voor de overledene heeft gezorgd. Wanneer ik/wij dit uitvoeren komen wij altijd met 2 personen. Uiteraard is het mogelijk om hier als nabestaande bij te zijn of mee te helpen met de laatste zorg. 

Lees meer...